Wybory kandydatów na sędziego Trybunału w Strasburgu – adwokatka z naszej izby wśród obserwatorów

Z radością informujemy, iż adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członkini naszej izby oraz Sekcji ds. Człowieka przy ORA w Warszawie, jest jedną z obserwatorek Zespołu ds. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

20 i 21 października 2021 r. przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z osobami biorącymi udział w polskim konkursie na urząd sędziego ETPC. W rozmowach tych wziąć udział mogli obserwatorzy z ramienia organizacji pozarządowych działających w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka.

Pełna relacja ze spotkania zespołu: https://www.hfhr.pl/wybory-kandydatow-na-sedziego-trybunalu-w-strasburgu-co-mowia-obserwatorzy-rozmow-kwalifikacyjnych/