Wyborcze Zebranie Sekcji Prawa i Postępowania Karnego

Serdecznie zapraszam do udziału w Zebraniu Sekcji Prawa i Postępowania Karnego, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w sali im. H. Krajewskiego.

Zebranie Sekcji odbędzie się ze względu na konieczność wyboru Przewodniczącego Sekcji oraz członków Prezydium. Będziemy również dyskutowali na tematy związane z przyszłością działań podejmowanych w ramach Sekcji w najbliższym roku.

Bardzo zależy nam na Państwa obecności.

Przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 6 Zasad funkcjonowania Sekcji Zebranie Sekcji ma zdolność podejmowania uchwał jeżeli stawi się na nie co najmniej 1/4 ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie i prawników zagranicznych wpisanych na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, będących członkami Sekcji.

Jednocześnie bardzo proszę o kontakt z adw. Urszulą Podhalańską, Przewodniczącą Sekcji, wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w kierowanie pracami Sekcji.

adw. dr Kamil Szmid