Uchwała ORA w Warszawie w sprawie wczorajszego rozstrzygnięcia TK dot. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wczorajsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem przepisów Konstytucji RP. Instytucja osoby tymczasowo pełniącej obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich jest nieznana Konstytucji RP. Kadencyjność i nieodwoływalność Rzecznika Praw Obywatelskich stanowią gwarancję jego niezależności– czytamy w przyjętej dzisiaj uchwale ORA w Warszawie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z dezaprobatą przyjmuje działania mające na celu pozbawienie obywateli – chociażby czasowo – niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich – czytamy dalej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dziękuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr hab. prof. SWPS Adamowi Bodnarowi oraz wszystkim jego współpracownikom za wytężoną służbę na rzecz praworządności, praw obywatelek i obywateli, w szczególności w czasach postępującego kryzysu konstytucyjnego – czytamy w podsumowaniu.

Pełna treść uchwały:

16.04.2021 – uchwała ORA w Warszawie nr 139