Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyrażenia solidarności z prof. drem hab. Markiem Safjanem

Stanowisko nr 1/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prof. dr hab. Markiem Safjanem.

 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan

  1. adw. Wojciech Bagiński
  2. adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  3. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
  4. adw. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
  5. adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
  6. adw. Jakub Jacyna – Sekretarz
  7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
  8. adw. Andrzej Orliński
  9. adw. Agata Rewerska
  10. adw. Maciej Ślusarek

 

na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 r. podjęła przez aklamację następujące stanowisko:

 Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prof. drem hab. Markiem Safjanem Sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z dezaprobatą przyjęła ostatnią publikację prasową, w której podjęto atak na profesora Marka Safjana, polskiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest absolutnie niedopuszczalne, aby w publicznej krytyce sędziów odwoływać się do kryteriów pozamerytorycznych, niezwiązanych z pracą danego sędziego, a odnoszących się do rzekomych związków historycznych jego nieżyjących rodziców.

Adwokaci często stają wobec zarzutów, które stanowią mowę nienawiści. Nie wyrażamy na to zgody, wiedząc, jakie są jej konsekwencje. Jesteśmy solidarni z Panem Profesorem, Sędzią Markiem Safjanem.

Podejmowane w ostatnich latach ataki na sędziów mają w ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie legitymizować dalsze ograniczanie naszych wspólnych wolności obywatelskich oraz wartości Wspólnoty Europejskiej, poprzez zastraszanie sędziów nieorzekających zgodnie z linią władzy wykonawczej. Uważamy to za kolejne, całkowicie niedopuszczalne działanie, mające osłabić ochronę obywateli polskich, tym razem także w obszarze sądownictwa europejskiego.