Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie przedłużenia terminów ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie z dnia 29 kwietnia br. w sprawie przedłużenia terminów ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów, o których mowa w pkt 1, 2 i 6 uchwały nr 634/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. podjętej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. Anna Atanasow
 3. Zbigniew Banaszczyk
 4. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz
 5. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza
 6. Andrzej Orliński – Wicedziekan
 7. Agata Rewerska
 8. Luka Szaranowicz
 9. Kamil Szmid
 10. Michał Szpakowski
 11. Maciej Ślusarek

podjęła jednogłośnie następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na podstawie pkt 3 uchwały nr 634/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r., wobec pogłębiającej się pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przedłuża terminy ustalone ww. uchwałą, w ten sposób, że:

do dnia 30 czerwca 2020 r.:

 1. odwołuje wszystkie nieobligatoryjne wydarzenia organizowane przez Izbę Adwokacką, o których mowa w pkt 1 ww. uchwały,
 2. odwołuje terminy zajęć obligatoryjnych dla aplikantów adwokackich, w tym Konkurs Krasomówczy, o których mowa w pkt 2 ww. uchwały,

a także, w związku z ograniczeniami w zakresie dostępu do budynków Sądów w okręgu Warszawskim, wynikającymi z zarządzeń Prezesów poszczególnych Sądów,

 1. zamyka pokoje adwokackie w Sądach oraz szatnię w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o których mowa w pkt 6 ww. uchwały.