Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

22 grudnia br. odbyło się świąteczne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Na spotkanie zostali zaproszeni Sędziowie, Zastępcy Sędziów i Protokolanci oraz Goście: członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z Dziekanem adw. Mikołajem Pietrzakiem, Prezes i Wiceprezesi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, Rzecznik Dyscyplinarny i I Zastępca Rzecznika Izby Adwokackiej w Warszawie, członek NRA adw. Przemysław Rosati, wszyscy pracownicy pionu dyscyplinarnego, Dyrektor Biura ORA Dorota Hajduk oraz Dyrektor Biura Prasowego ORA Aleksander Rzepecki.

Na spotkaniu był obecny także były Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Leon Krysztofowicz, którego obecny Prezes przywitał szczególnie ciepło i serdecznie.

Pandemia COVID-19 wymusiła w 2020 roku spotkania w formie wirtualnej, więc…oglądaliśmy się na ekranach komputerów, korzystając z programu ZOOM.

Mottem spotkania był powrót do przed covidowej rzeczywistości w duchu radości, pojednania, miłości.

Spotkanie otworzył Prezes SDIA w Warszawie adw. dr Witold Kabański wierszem poetki Mieczysławy Buczkównej.

„Przy Wigilii”

Podzielić się opłatkiem, 

powiedz mi, co to znaczy? 

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole    

niech obcy gość zasiędzie.

W twoim rodzinnym kole – 

przy opłatku, kolędzie.

Spotkaniu towarzyszyła prawdziwa świąteczna atmosfera. Wszyscy uczestnicy składali sobie życzenia.