Ślubowanie Adwokatów 2020 – komunikat ORA w Warszawie

Poniżej publikujemy komunikat ORA w Warszawie w sprawie Ślubowania Adwokatów w 2020 roku.

Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składamy gratulacje wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy z wynikiem pozytywnym zdali tegoroczny egzamin adwokacki. To bez wątpienia ogromny osobisty sukces każdego z Państwa i osób, które Państwu towarzyszyły na niełatwej drodze przygotowań do tego egzaminu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby tegoroczne Ślubowanie Adwokackie, przypadające na okres pandemii, odbyło się z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa standardów bezpieczeństwa epidemicznego, jak również w formie i czasie wychodzącym naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

W związku z decyzją ORA w Warszawie z dnia 29 lipca br. w sprawie przeprowadzenia Ślubowania Adwokatów w 2020 r. wyjątkowo w dwóch formach: przyspieszonej oraz uroczystej, Prezydium ORA w Warszawie informuje, że przyspieszona forma ślubowania będzie realizowana w obecności Dziekana ORA w Warszawie w grupach do max. 15 osób w sali im. Henryka Krajowskiego przy al. Ujazdowskich 49. Konkretne terminy dla konkretnych grup (osób) będą wyznaczane sukcesywnie w zależności od ilości chętnych oraz w miarę napływania z Ministerstwa Sprawiedliwości prawomocnych decyzji o wpisie na listę adwokatów. Przypominamy, iż ten pierwszy etap udostępniony jest tym spośród egzaminowanych, dla których priorytetem jest jak najszybsze uzyskanie wpisu na listę i rozpoczęcie wykonywania zawodu. W tym pierwszym etapie nie będzie uroczystej oprawy oraz możliwości udziału w ślubowaniu osób towarzyszących.

O dacie i godzinie ślubowania danej grupy każdy ślubujący zostanie powiadomiony przez Referat ds. Osobowych Biura ORA w Warszawie w korespondencji mailowej. Wówczas w odpowiedzi na tę informację każdy egzaminowany będzie mógł zdecydować i poinformować Referat ds. Osobowych, czy chce ślubować w pierwszym – przyspieszonym terminie, czy w drugim – uroczystym. Osoby, które nie wskażą żadnej formy ślubowania, zostaną automatycznie przypisane do ślubowania w formie uroczystej.

Uroczyste ślubowanie z udziałem osób towarzyszących (jedna osoba towarzysząca przypada na jednego ślubującego) planowane jest w hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie w dniu 26 października br. o godzinie 16.00. O szczegółach odbioru zaproszeń na tę uroczystość poinformujemy w oddzielnym komunikacie w terminie późniejszym.

Referat ds. Osobowych Biura ORA w Warszawie przypomina jednocześnie o procedurze składania wniosków o wpis na listę adwokatów, obowiązującej każdego egzaminowanego bez względu na termin ślubowania, do którego w tym roku zdecyduje się przystąpić.

  1. Złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów wniosku i jego weryfikacja.
  2. Uzyskanie informacji od Rzecznika Dyscyplinarnego IA w Warszawie o postępowaniach dyscyplinarnych wnioskodawców, którzy ukończyli aplikację adwokacką.
  3. Nazwiska osób, które zdały egzamin adwokacki bez ukończenia aplikacji adwokackiej, zostają umieszczone w wykazie osób ubiegających się o wpis na listę adw. (kurenda) – art. 65 pkt.1 ustawy Prawo o adwokaturze – w związku z badaniem dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu. Okres publikacji to 14 dni.
  4. Jeżeli nie ma przeciwskazań, wnioski o wpis na listę adwokatów zostają przekazywane na posiedzenia Rady celem podjęcie stosownych uchwał przez ORA w Warszawie.
  5. Po podjęciu uchwały dot. wpisu na listę adwokatów, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo
    o adwokaturze, wysyłka odpisów uchwał ORA w Warszawie i akt osobowych wnioskodawców do Ministerstwa Sprawiedliwości następuje w ciągu 7 dni.
  6. Prawomocność wpisu – zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze wpis zostanie uznany za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi lub w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji od daty doręczenia uzupełnionych akt osobowych.
  7. Po uzyskaniu prawomocnego wpisu zostaje kierowana informacja do zainteresowanych o tym fakcie.
  8. Osoby, które uzyskały prawomocny wpis na listę adwokatów, otrzymują zaproszenie na ślubowanie adwokackie wraz z informacjami organizacyjnymi.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie