Saldo składek także w postaci wiadomości sms

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne prośby członków naszej Izby, dotyczące bieżącego informowania o aktualnym saldzie niedopłaty z tytułu składek członkowskich, w ostatnich dniach została wysłana – do ponad 3 800 naszych Koleżanek i Kolegów – informacja w tej sprawie. Tym razem wysyłka odbyła się nie tylko – jak dotychczas – w formie maila, ale także w formie wiadomości sms.

Bardzo dziękuję  licznym Koleżankom i Kolegom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na przesłaną prośbę. Oczywiście rozumiem, że bardzo często zaległości w uiszczaniu składek wynikają ze zwykłego zapomnienia, pośród licznych zawodowych obowiązków, stąd wysłane zostało przypomnienie.

Szczególnie pragnę podziękować Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy regularnie płacą swoje zobowiązania na rzecz naszej Izby.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o bieżącą aktualizację swoich danych w Panelu Adwokata, co pozwoli skutecznie przekazywać wszystkim Państwu informacje o aktualnym saldzie.

 

Z poważaniem

adw. Jakub Jacyna

Skarbnik ORA w Warszawie