Projekty pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz wykaz kandydatów do wszystkich komisji Zgromadzenia

Stosownie do punktu IX Uchwały nr 154/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. (uchwała zwołująca Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na dzień 29 maja 2021 r. na godzinę 9:00), publikujemy projekty pisemnych wniosków i projektów uchwał oraz wykaz osób zgłoszonych jako kandydujące do wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia oraz osób wnioskowanych do Prezydium Zgromadzenia.

ZGŁOSZONE WNIOSKI DO PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA:

1. Wniosek o uzupełnienie proponowanego porządku obrad (zgłoszony przez adw. Aleksandra Krysztofowicza Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)

WYKAZ KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KOMISJI ZGROMADZENIA I PREZYDIUM ZGROMADZENIA

2. Wykaz kandydatek i kandydatów do Komisji Zgromadzenia i Prezydium Zgromadzenia

ZGŁOSZONE PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH BUDŻETU

3. Wniosek alternatywny do przedstawionego w sprawozdaniu z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie projektu uchwały finansowej oraz preliminarza Izby Adwokackiej (złożony przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, nierekomendowany przez Radę do podjęcia)

ZGŁOSZONE PROJEKTY INNYCH UCHWAŁ

4. Projekt uchwały dotyczącej wstępu do budynków sądów (zgłoszony przez adw. Andrzeja Macieja Bednarczyka)

5. Projekt uchwały dotyczącej zmiany Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (zgłoszony przez adw. Andrzeja Macieja Bednarczyka)

6. Projekt uchwały dotyczącej zmiany Uchwały nr 12 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie transmisji w czasie rzeczywistym z posiedzeń Rady (zgłoszony przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)

7. Projekt uchwały dotyczącej tajemnicy adwokackiej (zgłoszony przez adw. Aleksandra Krysztofowicza, Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie)

8 i 9. Projekt uchwały dotyczącej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i uznania dla pracy prof. SWPS dra hab. Adama Bodnara (zgłoszony przez adw. Mikołaja Pietrzaka, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autorstwa adw. Grzegorza Kukowka, Rzecznika Prasowego ORA) oraz Projekt uchwały dotyczącej Izby Dyscyplinarnej (zgłoszony przez adw. Mikołaja Pietrzaka, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, autorstwa adw. Grzegorza Kukowka, Rzecznika Prasowego ORA)