Powstaje lista adwokatów, którzy biegle posługują się językami obcymi

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła prace mające na celu stworzenie listy adwokatów, którzy biegle posługują się językami obcymi jak i świadczą usługi prawne w tych językach.

Nasze działania są odpowiedzią przede wszystkim na zwiększającą się liczbę wniosków ze strony sądów o wyznaczanie pełnomocników z urzędu oraz wskazywanie obrońców z urzędu władających językami obcymi.

Wobec powyższego, w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwracam się z uprzejmą prośbą o deklarowanie znajomości języków, w których prowadzona jest przez Państwa obsługa prawna klientów, ale także weryfikowanie danych zawartych w Panelu Adwokata (dawny Extranet) w tym zakresie.

Zaznaczam, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie nie weryfikuje znajomości języków obcych.

Z poważaniem

Z-ca SEKRETARZA

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Warszawie

adw. Michał Fertak