Powroty adwokatów z zagranicy – ważne informacje od NRA

Zamknięcie granic, unieruchomienie połączeń samolotowych, kolejowych autobusowych z zagranicą może oznaczać, że część naszych kolegów adwokatów i aplikantów nie będzie mogła wrócić bezpiecznie do Kraju. Nie mogą zostać sami. Dlatego Prezydium NRA zadecydowało, że zbieramy informacje o każdym przypadku, w którym nasi koledzy przebywając za granicą potrzebują jakiejkolwiek pomocy, tak by nikt nie został bez wsparcia samorządu. Wszelkie informacje i dane kontaktowe kolegów adwokatów i aplikantów potrzebujących pomocy proszę nadsyłać na skrzynkę: sekretarz@nra.pl .

adw. Rafał Dębowski – sekretarz NRA