Poszukiwani adwokaci na dyżury w trybie przyspieszonym w dniach 11-14 listopada 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie oraz Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o wskazanie adwokatów pełniących dyżury w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2021 r. – 14 listopada 2021 r, Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie – adw. Michał Fertak zwraca się z uprzejmą prośbą do adwokatów zainteresowanych pełnieniem dyżurów o dokonywanie stosownych zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dnia/dni pełnienia dyżuru oraz wskazanie sądu/sądów.

W przypadku osób zainteresowanych apelujemy o niezwlekanie z decyzją.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 29 października 2021 r. na adres: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl