Plan wykładów KDZ na październik 2018 r.

PLAN WYKŁADÓW

 

organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodowego

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

październik 2018 r.

 

Data Wykładowca Temat wykładu
1 października 2018

(poniedziałek)

Adw. Monika Gąsiorowska
i Adw. Justyna Metelska
„Standardy ETPCZ w zakresie stosowania art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego” Część II
2 października 2018

(wtorek)

Adw. dr Beata Paxford „Instytucje pożyczkowe w świetle zmian Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego
i agentami”
8 października 2018

(poniedziałek)

Adw. Szymon Gołębiowski „Antymonopolowe aspekty transakcji M&A w świetle najnowszego orzecznictwa organów ochrony konkurencji”
9 października 2018

(wtorek)

SWSA dr Magdalena Durzyńska Podział nieruchomości. Cz. I
15 października 2018

(poniedziałek)

Adw. dr Beata Paxford „Postępowanie przed Prezesem UOKiK – naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – wybrane zagadnienia, w tym kwestia trwałego nośnika”
16 października 2018

(wtorek)

Adw. Bartosz Bator

Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

„Problematyka prawna użytkowania wieczystego”
22 października 2018

(poniedziałek)

Adw. Artur Pietryka Zmiany w instytucji skargi na przewlekłość po zmianach obowiązujących od 10.01.2018 r.
23 października 2018

 (wtorek)

Adw. Bartosz Bator

Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

„Ubezwłasnowolnienie. Zagadnienia praktyczne i studium przypadków
cz. 2”

 

UWAGA!

Wykłady będą odbywały się w sali konferencyjnej im. Henryka Krajewskiego, znajdującej się na pierwszym piętrze w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49, w godzinach 18:00 – 20:00.