ORA w Warszawie planuje Zgromadzenie Izby w formie online w dniu 30 stycznia 2021 roku

Dzisiaj na zdalnym posiedzeniu ORA w Warszawie – oprócz spraw bieżących – po raz kolejny dyskutowała kwestię organizacji i przeprowadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. W wyniku dyskusji podjęła decyzję o wyznaczeniu kierunkowego terminu zgromadzenia na dzień 30 stycznia 2021 roku.

ORA w Warszawie potwierdziła kolejny raz wolę przeprowadzenia zdalnego lub półzdalnego zgromadzenia izby pomimo ustawowego progu 50% quorum niezbędnego dla ważności uchwał i wyborów podejmowanych zdalnie.

Jednocześnie ORA w Warszawie zobowiązała Prezydium ORA w Warszawie do podjęcia dalszych działań w celu organizacji zgromadzenia w formie zdalnej lub półzdalnej w w/w terminie oraz podjęcia w mediach społecznościowych kampanii profrekwencyjnej, zachęcającej do licznego udziału w zgromadzeniu.

W tym kontekście ORA w Warszawie apeluje ponownie do wszystkich Adwokatek, Adwokatów oraz Aplikantek i Aplikantów Adwokackich o zweryfikowanie aktualności swoich danych osobowych zawartych w Panelu Adwokata (dawny Extranet). Dokonywanie ich regularnej aktualizacji jest warunkiem skutecznej komunikacji samorządu z adwokatem, a w najbliższym czasie jednym z warunków skutecznego przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego naszej izby w formie zdalnej bądź półzdalnej. Bardzo prosimy o weryfikację w szczególności adresów e-mail oraz numerów telefonów.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie