Opłaty samorządowe: indywidualne rachunki bankowe adwokatów i aplikantów

Nastąpiło znaczne usprawnienie w dokonywaniu opłat samorządowych: od teraz każdy członek samorządu (adwokat, prawnik zagraniczny, aplikant adwokacki), dokonywać będzie płatności na indywidualnie wygenerowany dla niego rachunek bankowy, co wykluczy możliwość pomyłek i niezidentyfikowanych płatności wskutek nieprawidłowego opisu przelewu.

Jak wygenerować indywidualny rachunek?

Najprościej kliknąć na link „Twoja składka” na stronie głównej www.ora-warszawa.com.pl (górna część strony). Po kliknięciu pojawi się podstrona, na której po podaniu nr wpisu i trzech ostatnich cyfr nr PESEL zostanie wygenerowany indywidualny rachunek bankowy. Rachunek ten służy do opłacania składki samorządowej i opłaty za aplikację oraz innych należności (np. opłata za legitymację). Zmiana nie dotyczy składek ubezpieczeniowych – rachunek do wpłat składek za ubezpieczenie OC pozostaje bez zmian.

Okres przejściowy

Wszystkie wpłaty, które zostaną wysłane na wspólny rachunek, zostaną zaksięgowane na indywidualnej kartotece (okres przejściowy trwa do 31 stycznia 2022 r.)

Prosimy o:

–  dokonywanie osobnych opłat według tytułów należności

oraz

– o niełączenie opłaty np. składki członkowskiej z opłatą za szkolenie w jednym przelewie.

Przestrzegamy przed dokonywaniem płatności za kilka osób na jeden indywidualny rachunek. Płatności za kilka osób, które wpłyną na taki indywidualny rachunek, zostaną zaksięgowane na poczet należności posiadacza indywidualnego rachunku. Prosimy zatem o szczególną uwagę przy dokonywaniu płatności samorządowych w przypadku członków Zespołów Adwokackich oraz kancelarii prowadzonych w formie spółek.

 

Skarbnik ORA w Warszawie

adw. Anna Czepkowska – Rutkowska