Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie HELP – uwaga na krótki termin zgłoszeń – 23 kwietnia br. godzina 12:00

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o kursie HELP Rady Europy dostępnym dla adwokatów na temat prawa pracy.

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/kurs-nt-europejskich-standardow-dot-prawa-pracy/

Kurs prowadzony jest online, rozpoczyna się dwudniowym spotkaniem w Warszawie w dniach 6-7 maja br. Rada Europy pokrywa w całości koszty uczestnictwa – diety, koszty podróży i noclegu.

Uwaga na krótki termin zgłoszeń, 23 kwietnia br. godzina 12:00.