Możliwość sponsorowania cyklu szkoleń organizowanych przez Sekcję Prawa Zamówień Publicznych

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania cyklu szkoleń organizowanych przez Sekcję Prawa Zamówień Publicznych przy ORA w Warszawie. Poniżej tematy i daty tych szkoleń.

1) Umowy o zamówienie publiczne w nowej ustawie Pzp – prowadzący:  prof. Ryszard Szostak – 3 grudnia 2020 r. godz. 18.00-20.00

2) Nowa ustawa PZP z perspektywy unijnej – prowadzący: dr Wojciech Hartung – 10 grudnia 2020 r. godz. 18.00-20.00

3) Środki ochrony prawnej w nowej ustawie – prowadzący:  adw. Grzegorz Matejczuk – 17 grudnia 2020 r. godz. 18.00-20.00.

  1. Wartość sponsoringu: 3 cegiełki po 500 zł (pięćset złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorach w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora w portalu społecznościowym Facebook i LinkedIN wraz z logotypem lub linkiem identyfikującym Sponsorów;

– wymienienie nazwy Sponsorów w relacjach z wydarzenia;

2, Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
3. Dopuszcza się maksymalną liczbę 2 (dwóch) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
4. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl do dnia 1 grudnia 2020 roku.
6. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
7. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich.