Komunikat w sprawie wsparcia adwokatów i aplikantów adwokackich w dobie COVID-19

Poniżej publikujemy komunikat w sprawie wsparcia adwokatów i aplikantów adwokackich w dobie COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z coraz większą ilością zachorowań na COVID – 19 i obejmowania, także członków naszej Izby, izolacją bądź kwarantanną, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie tworzy dedykowany kanał komunikacyjny przeznaczony wyłącznie dla adwokatów i aplikantów adwokackich dotkniętych skutkami COVID – 19 oraz dla tych z Państwa, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc tym osobom.

Adres mailowy covid@ora-warszawa.com.pl i telefon bezpośredni do pracownika biura ORA p. Grażyny Zakrzewskiej 22 58-49-630, (w pilnych sprawach) 504-079-828, dostępny w godz. 9.30-16.30

Lista osób, które chcą się zaangażować przy pomocy

Zwracam się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Adwokatów i Aplikantów, którzy chcieliby się zaangażować pro bono w pomoc członkom naszej Izby dotkniętymi skutkami COVID – 19 o zgłaszanie takiej możliwości na adres mailowy covid@ora-warszawa.com.pl z podaniem Państwa danych, w szczególności bezpośredniego numeru telefonu, który będziemy mogli wykorzystywać w organizacji efektywnej pomocy.

Adwokaci, którzy się zgłoszą do pomocy będą wpisywani na listę Dziekana ORA w Warszawie prowadzoną na potrzeby wyznaczania zastępców dla tych adwokatów, którzy w wyniku objęcia kwarantanną lub izolacją domową, nie będą w stanie pracować, odbierać korespondencji, kierować korespondencji do sądów czy występować w sądach tam, gdzie będzie to konieczne (np. posiedzenia w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania). Wyznaczenie będzie nieodpłatne i będzie dotyczyło wyłącznie tych osób, które na taką pracę wyrażą zgodę. W każdym momencie będzie można zrezygnować z udziału z tej dobrowolnej listy chętnych.

Oprócz tego osoby, które się zgłoszą, w zależności od potrzeb i ich możliwości, będą pomagać w innych sprawach życia zawodowego czy osobistego, co będzie każdorazowo ustalane z osobami dotkniętymi skutkami COVID – 19.

Zgłaszanie się osób dotkniętych skutkami COVID-19 (izolacja, kwarantanna, choroba)

Proszę też o zgłaszanie się wszystkich adwokatów i aplikantów dotkniętych skutkami COVID-19 (kwarantanna, izolacja, choroba), tak abyśmy mogli pilnie zorganizować niezbędną pomoc dla tych osób i ich rodzin w tym niewątpliwie trudnym czasie.

Procedura wsparcia

Informuję, że opracowano procedurę wsparcia działalności adwokatów przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej. Wedle tej procedury, adwokat otrzymujący pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub przebywający na kwarantannie lub w izolacji domowej winien to zgłosić na adres e-mail: covid@ora-warszawa.com.pl wskazując, w pierwszej kolejności zbliżające się terminy rozpraw lub jawnych posiedzeń.

Dziekan ORA po osobistej konsultacji lub za pośrednictwem wskazanego członka Izby Adwokackiej w Warszawie wyznacza w takiej sytuacji zastępcę w trybie art. 37a ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze. Zastępca jest wyznaczany w pierwszej kolejności z listy prowadzonej przez Dziekana ORA w Warszawie do tego celu, składającej się z adwokatów deklarujących chęć pomocy adwokatom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej. Po uzyskaniu informacji o wyznaczonym zastępcy, adwokat – o ile jego stan zdrowia na to pozwala – przekazuje zastępcy wszelkie dostępne dane dotyczące zbliżających się terminów rozpraw, w celu umożliwienia mu zajęcia merytorycznego stanowiska – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zastępstwo dokonane jest na czas trwania kwarantanny, izolacji domowej lub choroby.

Dotychczasowa pomoc finansowa

Jednocześnie przypominam o możliwości składania wniosków do Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej  w zakresie uzyskania wsparcia finansowego, szczególnie dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 (afres e-mail: fwpk@ora-warszawa.com.pl). Zapewniam, że w tym trudnym okresie priorytetem Rady jest zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby wsparcia adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy znajdą się w trudnej sytuacji bytowej w związku z COVID-19.

Przypominam, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przekazała na rzecz Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej kwotę 500.000,00 zł na potrzeby wsparcia adwokatów i aplikantów adwokackich mierzących się ze skutkami COVID-19. Informuję jednocześnie, że na dzień 30 września 2020 r. Fundusz Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej przyznał adwokatom i aplikantom adwokackim pomoc finansową w łącznej kwocie 251.339 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje

1. 151.599 zł przyznana 59 aplikantom adwokackim;

2. 59.140 zł. przyznana 23 adwokatom;

3. 18.100,00 zł przyznana 5 wdowom po zmarłych adwokatach;

4. 22.500,00 zł przyznana 15 rodzinom zmarłych adwokatów (15 x 1500,00 zł).

Regulamin-FWPK oraz FWPK wzór wniosku o przyznanie zapomogi!

Poza wyżej wskazanymi formami wsparcia deklaruję, że będziemy organizować też niezbędną pomoc dla tych wszystkich, którzy będą zgłaszać zapotrzebowania np. w zakresie zrobienia zakupów, wykupu leków itp. Wszystkie takie prośby i zgłoszenia, prosimy kierować na podane wyżej dane.

Życząc wszystkim zdrowia, pozostaję z koleżeńskimi pozdrowieniami

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie