Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 23 lipca br.

Dzisiaj podczas zdalnego posiedzenia Prezydium ORA w Warszawie ponownie analizowało sprawę organizacji sprawozdawczo – wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Intencja Prezydium jest konsekwentnie taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Prezydium ORA w Warszawie czeka obecnie na – zapowiadaną przed kilkoma tygodniami – publikację nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dalszego zniesienia ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19. Rozporządzenie według projektu może mieć bardzo istotny wpływ na organizację Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Prezydium powróci do tego tematu na najbliższym posiedzeniu ORA w Warszawie.

Trwają także prace nad ostateczną koncepcją i terminem Ślubowania Adwokatów w 2020 roku. Aktualnie rozpatrywany jest wariant ślubowania, wychodzący na przeciw oczekiwaniom osób najbliższych, uwzględniający udział osób towarzyszących w tym wyjątkowym wydarzeniu – pomimo istotnych ograniczeń związanych z COVID-19 w tym zakresie.

Wyjaśniamy także, że na kształt w/w ostatecznych decyzji ma wpływ szereg czynników niezależnych od Prezydium i Rady, takich jak: zmiany legislacyjne, decyzje NRA, zmieniające się rygory sanitarno – epidemiczne, możliwości techniczne oraz dostępne lokalizacje. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z NRA, przedstawicielami komisji legislacyjnej NRA, organami sanitarnymi, Ministerstwem Sprawiedliwości, tak, aby te dwa najważniejsze w tym roku wydarzenia w naszej Izbie zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny, prawnie skuteczny, a także w sposób uwzględniający oczekiwania członków naszej Izby.

Mając na uwadze transparentność procesu podejmowania decyzji w tych sprawach, będziemy na bieżąco po każdym posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie i posiedzeniach Rady informować o podejmowanych decyzjach.

 

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie