Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 20 lipca br.

Dzisiaj podczas zdalnego posiedzenia Prezydium ORA w Warszawie analizowało m. in. sprawę organizacji sprawozdawczo – wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Intencją Prezydium jest, aby odbyło się ono z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Istotnym czynnikiem decydującym o podjęciu ostatecznej decyzji o ewentualnej lokalizacji Zgromadzenia są koszty jego organizacji. Rosną one zarówno w związku z koniecznością zachowania niezbędnych standardów bezpieczeństwa, jak również w związku z systematycznie rosnącą liczbą uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, która obecnie wynosi ponad 5 tys adwokatów.

Aktualnie rozpatrywane są dwie lokalizacje Zgromadzenia realizowanego w formie tradycyjnej. Brane są pod uwagę także dwa terminy Zgromadzenia – 10 i 17 października br.

Prezydium ORA w Warszawie nie wyklucza także organizacji Zgromadzenia w formie zdalnej lub tzw. hybrydowej (mieszanej). Od wielu miesięcy przedmiotem analizy są warunki prawne, techniczne i organizacyjne konieczne do organizacji Zgromadzenia w takiej formie. W przypadku takiego rozwiązania Prezydium bierze pod uwagę szczególnie względy bezpieczeństwa teleinformatycznego i ma świadomość ryzyk związanych z tym rozwiązaniem.

Organizacja Zgromadzenia Izby jest na bieżąco omawiana na posiedzeniach Rady i ostatecznie Rada podejmie decyzję w sprawie terminu, miejsca i formuły tego ważnego wydarzenia.

Prezydium ORA w Warszawie omówiło także preliminarz budżetu izbowego i aplikantów na 2020 rok, które będą przedmiotem prac na najbliższych posiedzeniach Rady.

Trwają także prace nad ostateczną koncepcją i terminem Ślubowania Adwokatów w 2020 roku, uwzględniającą zarówno oczekiwania samych ślubujących i ich Najbliższych, jak również często zmieniające się przepisy i standardy bezpieczeństwa epidemicznego.

Mamy świadomość wagi organizowanych wydarzeń oraz oczekiwań, że Rada pilnie podejmie ostateczne decyzje zarówno odnośnie tegorocznego Zgromadzenia, jak i Ślubowania Adwokatów 2020 roku. Wyjaśniamy, że na kształt tych ostatecznych decyzji ma wpływ szereg czynników niezależnych od Rady, takich jak: zmiany legislacyjne, decyzje NRA, zmieniające się rygory sanitarno – epidemiczne, możliwości techniczne oraz dostępne lokalizacje. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z NRA, przedstawicielami komisji legislacyjnej NRA, organami sanitarnymi, Ministerstwem Sprawiedliwości, tak, aby te dwa najważniejsze w tym roku wydarzenia w naszej Izbie zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny, prawnie skuteczny, a także w sposób uwzględniający oczekiwania członków naszej Izby.

Mając na uwadze transparentność procesu podejmowania decyzji w tych sprawach, będziemy na bieżąco po każdym posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie i posiedzeniach Rady informować o podejmowanych decyzjach.