Komunikat po posiedzeniu ORA w Warszawie w dniu 21 października br.

ORA w Warszawie informuje, iż oczekuje z niecierpliwością na wyniki obrad Zespól ds. Programowania Prac Rządu. Zespół ten, według swoich zapowiedzi, na dzisiejszym posiedzeniu miał zaproponować wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu propozycje zmian normatywnych umożliwiających odbywania zgromadzeń izb adwokackich w formie zdalnej lub mieszanej tzw. hybrydowej.

W związku ze zmianą warunków epidemicznych (strefa czerwona) oraz w związku z dzisiejszymi obradami w/w Zespołu, ORA w Warszawie na dzisiejszym posiedzeniu – po wnikliwej analizie sytuacji – wyraża nadzieję, że podjęte decyzje umożliwią jak najszybsze przeprowadzenie Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie bądź w formie w zdalnej bądź w modelu mieszanym (hybrydowym), bez obowiązku zachowania quorum 50% dla ważności wyborów i uchwał.

W przypadku uchwalenia zmian normatywnych, zgromadzenie izby mogłoby odbyć się w nieodległym terminie wskazanym przez Radę.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie