Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – po posiedzeniu w dniu 13 maja br. – w sprawie tzw. odpisu na NRA

Poniżej publikujemy komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – po posiedzeniu w dniu 13 maja br. – w sprawie tzw. odpisu na NRA. Zachęcamy do zapoznania się.

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 4 maja br. uchwały w przedmiocie niepobierania od izb adwokackich składki na rzecz NRA za okres trzech miesięcy – od marca do maja 2020 r. – ORA w Warszawie informuje, że w wyniku tej decyzji budżet Izby Adwokackiej w Warszawie zostanie zasilony dodatkową kwotą 709 000 zł.

ORA w Warszawie na posiedzeniu w dniu 13 maja br. – uwzględniając rekomendację Prezydium o pilne zagospodarowanie w/w kwoty – podjęła uchwałę o przeznaczeniu w/w kwoty na dwa ściśle określone cele.

Pierwszym z nich jest zasilenie kwotą 500 000 zł. Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, zwiększając go w tym roku budżetowym – po raz pierwszy – do kwoty 600 000 zł. Fundusz ten pozwala systemowo, na podstawie rozpatrzenia indywidualnych wniosków, wspierać konkretnych adwokatów i aplikantów adwokackich znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i osobistej, a obecnie przede wszystkim spowodowanej epidemią COVID19.

Pozostałe 209 000 zł. ORA w Warszawie postanowiła przeznaczyć na pokrywanie, w najbardziej uzasadnionych przypadkach, opłat za szkolenie aplikantów adwokackich naszej izby. Aplikanci zainteresowani skorzystaniem z tych środków proszeni będą o składanie wniosków na specjalnym formularzu, który wkrótce zostanie udostępniony do pobrania na stronie internetowej ORA w Warszawie.

Wykonując uchwałę ORA w Warszawie z dnia 20 marca br., na każdym posiedzeniu ORA w Warszawie podejmujemy dziesiątki indywidualnych decyzji o wspieraniu adwokatów i aplikantów, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej i nie są obecnie w stanie, w okresie pandemii, ponosić opłaty składki izbowej. Dotychczas została uwzględniona zdecydowana większość przedłożonych wniosków o umorzenie składek izbowych. Dotychczasowa suma umorzeń wynosi ponad 160 000 zł. Wszystkie wnioski traktowane są z należną powagą, życzliwością i zrozumieniem.

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy ORA w Warszawie