Jubileuszowy Dziesiąty Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich – możliwość sponsoringu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie („Organizator”).  Wyjątkową okazją jest jubileuszowy Dziesiąty Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich, który odbędzie się w dniu 8 lutego 2020 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego.


Wszystkie edycje Balu cieszyły się niezwykle dużym powodzeniem.  Przewidujemy, że wszystkie bilety zostaną sprzedane a w wydarzeniu udział weźmie ok. 950 aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi, aplikantów z innych Izb oraz gościnnie wielu adwokatów. Bal odbywa się w unikalnej scenerii Arkad Kubickiego Zamku Warszawskiego.  Wejście na Bal zorganizowane jest przez główną bramę na Placu Zamkowym.

W programie Balu zaplanowano występ kwartetu jazzowego, koncerty talentów aplikanckich, finał Turnieju Wiedzy Aplikanta oraz oprawę muzyczną.  Zimny i ciepły bufet wraz z open barem przygotowane będą przez uznaną firmę Kręgliccy Restauracje i Catering.  Partnerem merytorycznym Balu jest Wydawnictwo CH Beck.

  1. Wartość sponsoringu 3 000 zł (trzy tysiące złotych) brutto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora

– wystawienie max. 4 rollupów Sponsora lub innych wolnostojących materiałów reklamowych w trakcie wydarzenie – według wyboru Organizatora

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Bal

– umieszczenie logotypu w materiale filmowym z Balu, w relacji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora oraz w albumie ze zdjęciami z wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook

– dwa zaproszenia do wyłącznej dyspozycji Sponsora o wartości 660 zł (bez prawa dalszej odsprzedaży)

2. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.

3. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

4. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: g.zakrzewska@ora-warszawa.com.pl, do dnia 15 stycznia 2020 r.

6. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.

7. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.