Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Jubileuszowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie – 11 maja 2019 r. – save the date

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, jeszcze raz serdecznie prosimy o rezerwację terminu na Jubileuszowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, które odbędzie się 11 maja 2019 roku w Hotelu Sangate Hotel Airport przy ulicy 17 Stycznia 32 w Warszawie o godzinie 9.00.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami ORA w Warszawie projekty uchwał na w/w Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie można będzie składać w biurze podawczym ORA w Warszawie w godzinach urzędowania w dniach 26 kwietnia – 7 maja 2019 roku.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące Zgromadzenia Izby zostaną Państwu wysłane w przewidzianym terminie.

Z poważaniem
adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie