Wydarzenia ORA

Formularz wniosku aplikanta o zwolnienie z opłat za szkolenie

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku dla aplikanta o zwolnienie z opłat za szkolenie. Przypominamy, iż w dniu 13 maja br. ORA w Warszawie podjęła uchwałę, iż 209 000 zł z tzw. odpisu na NRA zostanie przeznaczone na pokrywanie, w najbardziej uzasadnionych przypadkach, opłat za szkolenie aplikantów adwokackich naszej izby.

Podejmując uchwałę, ORA w Warszawie miała na uwadze troskę o aplikantów adwokackich znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej, szczególnie spowodowanej epidemią COVID-19.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za szkolenie

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 13 maja 2020 roku