Dostęp do adwokata w trakcie pandemii COVID-19 – zestaw argumentów prawnych opartych na odpowiednich standardach UE

Organizacja Fair Trials z siedzibą w Londynie, Brukseli i Waszyngtonie, jako centrum prawniczej wiedzy fachowej, mająca doświadczony personel i współpracująca z najlepszymi lokalnymi ekspertami w różnych regionach świata, opracowała zestaw szablonów zawierających argumenty prawne oparte na odpowiednich standardach UE w celu wspierania prawników w reagowaniu na zagrożenia związane z prawem dostępu do adwokata w trakcie pandemii COVID-19.

W wyniku pandemii COVID-19 fizyczny dostęp do posterunków policji, sądów i więzień został poważnie ograniczony, odroczono rozprawy sądowe w trybie pilnym, a państwa coraz częściej korzystają z przesłuchań przez w formie wideo i przesłuchań telefonicznych.

W praktyce środki te mogą mieć poważne konsekwencje dla możliwości osób aresztowanych lub zatrzymanych do korzystania z ich prawa dostępu do adwokata.

Fair Trials zwraca uwagę, iż istnieją doniesienia o:

– ograniczeniach dotyczących fizycznej obecności prawników na komisariatach policji,

– braku dostępnej lub prawidłowo działającej technologii zdalnego dostępu,

– podejrzanych i prawnikach, którzy nie mogą komunikować się poufnie przed lub podczas rozprawy na odległość,

– ograniczeniach i opóźnieniach w dostępie do akt spraw.

Prawo UE ustanawia prawo podejrzanych i oskarżonych do skutecznego zastępstwa prawnego, nawet w tak trudnych czasach. Prawo to obejmuje możliwość podejrzanych i oskarżonych do spotkania się i skutecznego porozumiewania się z prawnikiem na osobności przed przesłuchaniem przez policję i podczas niej.

Zestaw szablonów wersji WORD i PDF!

Zachęcamy do korzystania!