Debata: „Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”

Serdecznie zapraszamy adwokatów i aplikantów na trzecią debatę Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Tym razem tematem będzie „Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”. Jesteśmy przekonani, że zagadnienie to jest bardzo aktualne nie tylko z punktu widzenia relacji pomiędzy sądami krajowymi i TSUE, lecz przede wszystkim w świetle wyzwań, jakie stoją obecnie przed Unią Europejską.


Najpierw głos zabierze Pani Profesor UAM dr hab. Hanna Suchocka – Członkini Rady Fundacji, a następnie referaty wygłoszą: Pan dr Władysław Jóźwicki – adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego UAM oraz Pan Profesor dr hab. Andrzej Zoll – Sędzia TK w stanie spoczynku. Pierwszy z zacnych Prelegentów skupi się na zarysowaniu propozycji niekonfliktowego wykorzystania tożsamości konstytucyjnej na tle kilku orzeczeń sądów konstytucyjnych, drugi Prelegent jako sędzia TK w stanie spoczynku na perspektywie Trybunału Konstytucyjnego na tę kwestię.

Po wprowadzających wystąpieniach Prelegentów, każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu i zabrania głosu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, dnia 09.03. 2021 r., w godzinach od 18:30 do 20:00 przy wykorzystaniu platformy Google Meet.

Debata będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów nt. mechanizmów integracji europejskiej i tego, czy tożsamość konstytucyjna może jej raczej zaszkodzić, czy pomóc.

Poniżej przesyłam link do spotkania: meet.google.com/bnw-zzvd-ztf

Z wyrazami szacunku
Mateusz Bednarkiewicz
Prezes Zarządu

Fundacja Edukacji Parlamentarnej
Aleja Wojska Polskiego 27 / 11
01-515 Warszawa
(+48) 22 839 55 04, (+48) 691 362 407
www.edukacjaparlamentarna.pl
biurofundacji@edukacjaparlamentarna.pl