Bal Aplikantów – Lista Rezerwowa

Okręgowa Rada Adwokacka podjęła decyzję o zwiększeniu puli biletów z dofinansowaniem na X Jubileuszowy Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich do 600 osób.

W dn. 7 stycznia br. po ślubowaniu aplikantów adwokackich zostały uruchomione ponownie zapisy, tak żeby dać szansę udziału nowym koleżankom i kolegom z 1. roku aplikacji. 

W ciągu dwóch dni limit miejsc z dofinansowaniem został wyczerpany.  Otrzymaliśmy już 600  zgłoszeń od aplikantów oraz ponad 230 od osób towarzyszących i adwokatów. Kolejne zgłoszenia będą przyjmowane na listę rezerwową bez gwarancji miejsc. 

W sprzedaży pozostało już tylko ok. 70 biletów pełnopłatnych w cenie 330 zł.  Zachęcamy do udziału także adwokatów, a w szczególności tych, którzy niedawno zdali egzamin zawodowy.

Obecnie trwa weryfikacja kolejnych wpłat, w związku z tym zwracamy się z prośbą o ich dokonanie w terminie.  Aplikanci którzy nie dokonali wpłaty będą skreśleni z listy gości po uprzednim powiadomieniu mailowym, a w ich miejsce wejdą następni znajdujący się na liście rezerwowej.

Wszyscy goście, którzy dokonali wpłaty powinni już otrzymać potwierdzenia mailowe.  W innym przypadku prosimy o pilny kontakt mailowy: BalAplikantow2020@gmail.com

Przypominamy także, że w dn. 20 stycznia br. odbędą się eliminacje do Turnieju Wiedzy Aplikanta.  Tematami przewodnimi turnieju będzie  nowelizacja postępowania cywilnego i postępowania karnego.  Finał turnieju, w którym wezmą udział trzy zwycięskie drużyny zaplanowany jest podczas Balu Aplikantów w Arkadach Kubickiego.   Dla finalistów zostało zarezerwowanych 6 biletów w cenie 170 zl.  Udział w turnieju będzie dodatkową szansą na zakupienie biletu z dofinansowaniem.

Z noworocznymi pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny