Aplikancie, napisz esej i wyjedź na staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Drodzy Aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie, informujemy, iż istnieje wyjątkowa okazja do wzięcia udziału w konkursie dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie na staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Staż przewidziany został dla jednej osoby. Trwać będzie 3 dni i odbędzie się na wiosnę 2019 r. w terminie dogodnym i uzgodnionym z laureatką/laureatem konkursu.

Konkurs polega na wyłonieniu autorki/autora najlepszego eseju prawniczego na temat: ” Narzędzia ochrony praworządności w Państwach Członkowskich na gruncie prawa Unii Europejskiej”. Tekst eseju winieni być sporządzony w języku polskim, zawierać maksymalnie 40 tyś. znaków, czyli nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy.

Eseje winny być nadsyłane wyłącznie drogą mailową na a.chrzanowska@ora-warszawa.com.pl w sposób nie budzący wątpliwości ,od kogo pochodzą i z dopiskiem „Konkurs na staż w TSUE”.

Termin zgłoszeń: 15 listopada 2018 r. 

Prace oceniać będzie zespół w składzie:  adw. Justyna Metelska, dr Barbara Grabowska-Moroz, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia br.

Wszystkich aplikantów naszej Izby serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!