Aplikuj na seminarium w Londynie!

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz The General Council of the Bar  serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej oraz wygłoszenia referatu podczas wspólnego seminarium Izby Adwokackiej w Warszawie oraz The General Council of the Bar, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w Londynie. Zbliżające się wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku, pozwoli, na spotkanie przedstawicieli praktyki prawa i przeprowadzenie wspólnej dyskusji nad pojawiającymi się w związku z procesem opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej (Brexit) zagadnieniami prawnymi.

Podczas tegorocznego seminarium podjęte zostaną dwie grupy tematów. Po pierwsze, chcielibyśmy zaproponować dyskusję nad konsekwencjami Brexitu dla szeroko pojętego prawa handlowego w aspekcie transgranicznym.  Zaplanowane opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej z pewnością będzie miało istotny wpływ na prawa obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce oraz obywateli Polski w Wielkiej Brytanii. Wśród zagadnień, które wymagają analizy pozostają m.in. kwestie nabywania nieruchomości, możliwości pobytu i podjęcia pracy, rejestracji spółek prawa handlowego, czy też problemy powstające na gruncie prawa konkurencji i konsumentów. Wydaje się, że istnieje również potrzeba przeprowadzenia dyskusji nad wpływem Brexitu na wykonywanie wyroków sądów Wielkiej Brytanii w Polsce oraz sądów polskich w Wielkiej Brytanii. Po drugie, chcielibyśmy podjąć rozważania w przedmiocie konsekwencji Brexitu w sferze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ujęciu transgranicznym. W tym kontekście proponujemy podjęcie aktualnych wątków związanych z takimi instrumentami prawnymi jak Europejski Nakaz Aresztowania, współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, czy wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach karnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium wszystkich członków naszej izby, adwokatów i aplikantów adwokackich. Opracowane referaty w języku angielskim o długości ok. 15.000 znaków (ze spacjami), prosimy przesłać na adres l.wolynska@ora-warszawa.com.pl do dnia 19 lutego 2019 r.

Wyboru referatów, które zostaną przedstawione podczas seminarium dokona komisja, w skład której wchodzą adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adw. Łukasz Lasek – członek Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz adw. Michał Zacharski – członek Komisji ds. współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Każdy aplikant adwokacki, którego referat zostanie przyjęty, otrzyma dofinansowanie wyjazdu do Londynu w kwocie 1000 zł.

Data seminarium: 19 marca 2019 r.

Miejsce: Londyn

Termin złożenia referatu: 19 lutego 2019 r.