rączki2

Apel Dziekana ORA w Warszawie w sprawie terminowego opłacania składek

Poniżej publikujemy apel Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak w sprawie terminowego opłacania składek izbowych i z tytułu ubezpieczenia OC.

Apel Dziekana ORA w Warszawie

🎯 Apel Dziekana ORA w Warszawie w sprawie terminowego opłacania składek🎯 Poniżej publikujemy apel Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikolaj Pietrzak w sprawie terminowego opłacania składek izbowych i z tytułu ubezpieczenia OC.Jednocześnie przypominamy praktyczne informacje w zakresie opłacania w/w składek. 🎯 Ubezpieczenia OC▪ Do kiedy płacić składki OC?Składki kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacać w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.▪ Jak płacić składki OC?Wyłącznie przelewem na konto: 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090Tytułem: nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego.Szczegółowe informacje: https://www.ora-warszawa.com.pl/ubezpieczenie-oc/ 🎯 Składki członkowskie na rzecz izby▪ Do kiedy płacić składki członkowskie na rzecz izby?Przypominamy, że termin płatności składek izbowych upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.▪ Jak płacić składki członkowskie na rzecz izby?Wpłat należy dokonywać:- przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103 z podaniem w tytule przelewu: imion i nazwiska adwokata oraz numer wpisu.lub- gotówką w kasie ORA. Kasa czynna w dniach: wtorek w godz. 10.00 – 14.00 lub w czwartek w godz. 14.00 – 17.00.🎯 Dziękujemy za odpowiedzialne potraktowanie niniejszego apelu!

Opublikowany przez Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Czwartek, 31 października 2019

Jednocześnie przypominamy praktyczne informacje w zakresie opłacania w/w składek.

🎯 Ubezpieczenia OC

▪ Do kiedy płacić składki OC?

Składki kwartalne, półroczne lub roczne należy wpłacać w nieprzekraczalnych terminach do dnia 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku.

▪ Jak płacić składki OC?

Wyłącznie przelewem na konto: 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090
Tytułem: nr wpisu (dostępny na legitymacji), składka OC, imiona i nazwisko ubezpieczonego.

Szczegółowe informacje: https://www.ora-warszawa.com.pl/ubezpieczenie-oc/

🎯 Składki członkowskie na rzecz izby

▪ Do kiedy płacić składki członkowskie na rzecz izby?

Przypominamy, że termin płatności składek izbowych upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.

▪ Jak płacić składki członkowskie na rzecz izby?

Wpłat należy dokonywać:

– przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103 z podaniem w tytule przelewu: imion i nazwiska adwokata oraz numer wpisu.

lub

– gotówką w kasie ORA. Kasa czynna w dniach: wtorek w godz. 10.00 – 14.00 lub w czwartek w godz. 14.00 – 17.00.

🎯 Dziękujemy za odpowiedzialne potraktowanie niniejszego apelu!