Apel Dziekana ORA w Warszawie do Prezesa i Prezydium NRA w sprawie przygotowania modyfikacji regulaminu KZA i zgromadzeń izb adwokackich

Poniżej publikujemy apel Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka w sprawie przygotowania stosownych modyfikacji regulaminu KZA i zgromadzeń izb adwokackich w kontekście spodziewanej zmiany ustawy Covidowej, znoszącej wymóg 50% quorum przy podejmowaniu uchwał i przeprowadzaniu wyborów.

27.10.2020 – pismo Dziekana ORA Warszawie do Prezesa NRA i Prezydium NRA w sprawie prac nad regulaminami NRA