650 dodatkowych zaproszeń na ślubowanie adwokackie

Na prośbę Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom egzaminowanych aplikantów adwokackich oraz ich Najbliższych, informujemy, iż znacząco poszerzyliśmy ilość miejsc dla osób Najbliższych ślubującym.

Od 3 lipca br. (wtorek) do 5 lipca br. (czwartek) włącznie do odbioru będzie 650 dodatkowych zaproszeń. Każdy ze ślubujących ma zagwarantowane jedno dodatkowe zaproszenie (w sumie dwa dla osób towarzyszących). Dotyczy to także tych osób, które już odebrały zaproszenia. Dla nich zostaną one odłożone. Pozostała ilość zaproszeń będzie do odebrania według kolejności zgłoszeń. Zaproszenia można będzie odbierać w biurze podawczym Działu Szkolenia Aplikantów – bud. A1, parter, pokój nr 1 w godzinach 9.00 – 17.-00, ul. Bobrowiecka 9. Przypominamy, iż istnieje możliwość odbioru zaproszenia nie tylko osobiście, ale także z upoważnieniem pisemnym. W upoważnieniu musi być jednoznacznie wskazane, dla jakiej osoby zaproszenie jest odbierane. Brak takiego wskazania będzie skutkował brakiem wydania zaproszenia.

Dotychczasowa ograniczona ilość miejsc dla osób towarzyszących podyktowana była – podobnie jak w poprzednich latach – wysokimi kosztami organizacyjnymi ślubowania i troską o finanse Izby. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji.

Informujemy jednocześnie, że ORA w Warszawie nie wyraża zgody na odsprzedawanie zaproszeń oraz na udostępnianie podmiotom trzecim w celach promocyjnych. Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich takich przypadków do biura ORA w Warszawie.

Do zobaczenia na ślubowaniu!

adw. Michał Fertak
rzecznik prasowy ORA w Warszawie