183 aplikantów wzięło udział w Akcji „Znicz”

W dniach 29 października – 1 listopada 2018 r. aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie wzięli udział w corocznej tradycji zostawiania zniczy i tabliczek z napisem „W dowód pamięci Palestra Warszawska” na grobach zasłużonych adwokatów.

W tegorocznej tzw. Akcji Znicz wzięło udział 183 aplikantów adwokackich pierwszego roku, którzy odwiedzili ponad pięćset grobów zasłużonych adwokatów na szesnastu warszawskich cmentarzach. Serdecznie dziękujemy wszystkim starostom i wicestarostom 1 roku szkolenia, których zaangażowanie umożliwiło sprawne przeprowadzenie Akcji Znicz w 2018 r.