rączki2

Możliwości sponsorowania wycieczki dla emerytów i rencistów

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania wycieczki na trasie Sandomierz-Opatów organizowanej dniu  26 czerwca 2019 r.

  1. Wartość sponsoringu 1 500 (jeden tysiąc pięćset złotych) zł brutto obejmuje:
  • podziękowania, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz w mediach Izby Adwokackiej w Warszawie (m.in. Facebook, Informator Izby Adwokackiej w Warszawie) – wraz z logotypem sponsora
  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  1. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  1. W przypadku Ofert nie zawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  1. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa).
  1. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  1. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich i adwokacko – radcowskich.