IV. Letni Koktajl Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – możliwość sponsoringu

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informujemy o możliwości sponsorowania IV. Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Letni Koktajl odbędzie się w dniu 6 lipca 2024 r. (sobota), o godz. 19:00 w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6.

Jest to czwarta edycja Letniego Koktajlu Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który w zeszłym roku zebrał wyjątkowo pozytywne opinie. Wydarzenie od 3 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Udział weźmie ok. 220-230 adwokatów i aplikantów adwokackich.

Istnieje możliwość sponsoringu w wysokości 3 000 zł netto.

Wartość sponsoringu 3 000 zł (trzy tysiące złotych) netto obejmuje:

– umieszczenie nazwy lub logo Sponsora w informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora
– umieszczenie nazwy Sponsora wraz z podziękowaniami w relacji z wydarzenia na stronie internetowej Organizatora
– wystawienie max. 1 rollupu i 1 innego materiału reklamowego w trakcie wydarzenia
– dwa zaproszenie do wykorzystania

Prosimy o składanie ofert emailem na adres: natalia.busk@ora-warszawa.com.pl

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu

Zasady sponsoringu:

  1. Wartość sponsoringu wskazana powyżej może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 (trzech) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres Pani Natalii Busk email: natalia.busk@ora-warszawa.com.pl do dnia 6 czerwca 2024 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie zostaje skierowane do kancelarii adwokackich a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania wydarzenia.