ERA Annual Conference on EU Border Management 2024 –10 bezpłatnych miejsc dla członków izby

Serdecznie zachęcamy członków naszej izby do udziału w ERA Annual Conference on EU Border Management 2024, która odbędzie się w siedzibie ORA w Warszawie w dniach 27-28 czerwca 2024 roku. Program konferencji w załączeniu poniżej.

10 osób, które jako pierwsze zgłoszą chęć uczestnictwa w konferencji, weźmie w niej udział bezpłatnie.

Zgłoszenia na 10 bezpłatnych miejsc należy przesyłać na adres l.wolynska@ora-warszawa.com.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zgłaszające otrzymają potwierdzenie bezpłatnego udziału z w/w adresu.

Serdecznie zapraszamy!

Program