Dyżury adwokackie 11-14 listopada br. – zgłoszenia do 6 listopada br.

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie o wskazanie adwokatów deklarujących gotowość pełnienia dodatkowych dyżurów w trybie przyspieszonym w dniach 11 listopada 2023 r. – 14 listopada 2023 r, Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adw. Michał Fertak ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą do adwokatów zainteresowanych pełnieniem dyżurów o dokonywanie stosownych zgłoszeń.

W przypadku osób zainteresowanych apelujemy o niezwlekanie z decyzją.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 6 listopada 2023 r. na adresy: k.plaskota@ora-warszawa.com.pl oraz a.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl