Dodatkowe dyżury w trybie przyspieszonym w dniach: 1,2,3, maja 2022 r. – zgłoszenia do 27 kwietnia br.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie i Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie o wskazanie adwokatów pełniących dodatkowe dyżury w trybie przyspieszonym w dniach: 1,2,3, maja 2022 r, Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie – adw. Michał Fertak – zwraca się z uprzejmą prośbą do adwokatów zainteresowanych pełnieniem dyżurów o dokonywanie stosownych zgłoszeń.

W przypadku osób zainteresowanych apelujemy o niezwlekanie z decyzją.

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dnia/dni pełnienia dyżuru.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 27 kwietnia 2022 r. na adres: anna.stepniakowska@ora-warszawa.com.pl lub k.plaskota@ora-warszawa.com.pl (prosimy o podawanie numeru wpisu).