28.07.2022 / Wiadomości

Dobro dziecka z autyzmem w procesie wykonywania władzy rodzicielskiej – pakiet informacyjny dla profesjonalistów i rodziców

Fundacja SYNAPSIS działająca na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób w spektrum autyzmu udostępnia pakiet zawierający informacje o specyfice zaburzeń autystycznych oraz wpływu tych zaburzeń na rozwój dziecka i w konsekwencji na wykonywanie opieki rodzicielskiej.

Pakiet przygotowany został dla profesjonalistów biorących udział w procesie kształtowania  władzy rodzicielskiej w przypadkach spornych , w tym potencjalnych pełnomocników stron; adwokatów, radców prawnych, dla mediatorów oraz dla samych rodziców.

Pakiet został wysłany również do sądów okręgowych oraz niektórych sądów rejonowych w nadziei, że może być przydatny w ocenie dobra dzieci z autyzmem sprawach, które tych dzieci dotyczą.

Pakiet informacyjny dla profesjonalistów i rodziców