Członkinie izby na spotkaniu w MS na temat wprowadzenia tablic alimentacyjnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości 20 czerwca 2024 r. odbyło się seminarium eksperckie dotyczące wprowadzenia tablic alimentacyjnych. W spotkaniu z Wiceministrą Sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz uczestniczyli przedstawiciele środowisk sędziowskich, komorniczych, adwokackich, radcowskich, naukowych i organizacji pozarządowych. W spotkaniu z ramienia naszej izby udział wzięły: adw. Katarzyna Lauritsen – Przewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego przy ORA w Warszawie, adw. Dominika Tomaszewska – Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Rodzinnego przy ORA w Warszawie oraz adw. Małgorzata Tyszka-Hebda – Wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy propozycje tablic, które zostały wypracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przez specjalną grupę roboczą. Pierwsza propozycja opiera się na rozwiązaniach przyjętych w Niemczech, druga odwołuje się do założeń francuskich, natomiast trzecia zakłada, by każdy z rodziców ponosił koszty utrzymania dziecka proporcjonalnie do swoich możliwości zarobkowych.

Tablice będą istotną pomocą i wskazówką dla sędziego podczas ustalania wysokości alimentów. Niezmiennie sędzia będzie miał możliwości dostosowania wysokości orzekanych alimentów do okoliczności konkretnej sprawy. Wprowadzenie tabel alimentacyjnych nie ograniczy niezależności sędziowskiej. Będą one też stanowić pomoc dla stron postępowania oraz zwiększą transparentność. Tablice alimentacyjne ułatwią stronom znalezienie satysfakcjonującego dla nich rozwiązania bez udziału sędziego, będą istotną pomocą podczas mediacji.

W debacie wzięli też udział reprezentanci Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzeczniczki Praw Dziecka.

Relacja za serwisem: ms.gov.pl
fot. ms.gov.pl