29.07.2022 / Wiadomości

Ankieta dot. spraw z urzędu – do 31 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

do 31 sierpnia 2022 r. możliwe jest złożenie przez adwokatów – wyłącznie przez adwokatów o statusie wykonujących zawód – deklaracji o gotowości do pełnienia pomocy prawnej w sprawach z urzędu oraz funkcji kuratora. (pismo przewodnie)

Wypełnić ankietę można za pośrednictwem Panelu Adwokata na stronie https://panel.e-soa.pl  w zakładce Sprawy z Urzędu, Ankiety Preferowane Typy Spraw, a następnie kliknąć w rok 2023 lub przesłać w formie skanu na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl., ew. przesłać w formie papierowej do Biura ORA (POBIERZ WZÓR ANKIETY).

Uwzględnienie zaznaczonych preferencji będzie uzależnione od zgłoszenia się wystarczającej liczby adwokatów do prowadzenia poszczególnych kategorii spraw. 

Przypominamy, że adwokaci, którzy wskażą sprawy karne, będą także zobowiązani do pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym.