08.03.2024 / Wiadomości

Adw. Kamila Ferenc, członkini naszej izby, została Adwokatką Roku 2023!

Duma i radość! Adw. Kamila Ferenc, członkini naszej izby, została Adwokatką Roku 2023! Nasz Koleżanka została wyróżniona za walkę o prawa człowieka, praworządność, sprawiedliwość społeczną, przeciwdziałanie przemocy oraz dyskryminacji. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas w imieniu Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Dziekana ORA w Warszawie oraz Warszawskiej Adwokatury!


Kapituła Konkursu przyznała też wyróżnienia dla: adw. Karoliny Wilamowskiej, adw. Doroty Dudek, adw. Małgorzaty Skawińskiej.
Ogłoszenie wyników Konkursu miało miejsce 8 marca w siedzibie Naczelna Rada Adwokacka.

Adwokatka Roku 2023 Kamila Ferenc specjalizuje się w prawach człowieka i prawach kobiet, w grudniu 2023 r. została wybrana przez Sejm X kadencji na członka Trybunału Stanu.

W grudniu 2023 r. wygrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w precedensowej sprawie ML v. Polsce – w której ETPCz stwierdził, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dot. ograniczenia prawa do zabiegu legalnej aborcji z powodu nieuleczalnych wad płodu, wydane w składzie „dublerskim”, nie może ograniczać praw osób w ciąży, którym przysługiwało prawo do tego zabiegu.

Adw. Kamila Ferenc od 2016 r. jest prawniczką w F E D E R A Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jest współzałożycielką Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu im. Margerete Hodgkinson, w ramach której reprezentuje z sukcesami osoby pokrzywdzone przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

To jej wiedzy i poświęceniu wiele kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej zawdzięcza możliwość dokonania legalnie w polskich szpitalach zabiegu przerwania ciąży, gdyż to Kamila walczyła o ich prawa z administracjami poszczególnych szpitali.
W ramach FEDERy zorganizowała i koordynowała również projekt litygacji strategicznej przed ETPCz, dot. prawa do legalnego zabiegu aborcji, którego rezultatem jest wygrana w sprawie M.L. v. Polsce w grudniu 2023.

Adw. Kamila Ferenc prowadzi szkolenia z przepisów i standardów stosowania prawa dla lekarzy, udziela się również podczas licznych konferencji i seminariów. Nie sposób jest wyliczyć inicjatywy, w których osobiście brała udział.

Adw. Kamila Ferenc jest również współzałożycielką kancelarii zaangażowanej społecznie Prawo do Prawa – Kancelaria zaangażowana społecznie, w ramach której reprezentowała osoby, których status majątkowy nie pozwalał na wynajęcie osoby prawniczej. Sprawa przed ETPCz ML v. Polsce była przez nią również prowadzona pro bono.

Adw. Kamila Ferenc często występuje publicznie broniąc praw człowieka również w mediach klasycznych i społecznościowych, co spotyka się z hejtem i niezrozumieniem.

Dyplomy laureatkom wręczali: adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA połączył się z uczestnikami wydarzenia online. (Za serwisem: adwokatura.pl)

Pełna relacja z wydarzenia w serwisie adwokatura.pl

Fot: Naczelna Rada Adwokacka.