19.08.2019 / Wiadomości

W imieniu własnym, członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

składam najszczersze kondolencje żonie zmarłego adw. Barbarze Kochanowskiej-Rościszewskiej. Dziekan ORA w Warszawie Mikołaj Pietrzak