Strategia Kancelaria Prawna Wyszyńska i Wspólnicy sp.k. zatrudni adwokata/radcę prawnego lub aplikanta/osobę po tegorocznym egzaminie zawodowym

Strategia Kancelaria Prawna Wyszyńska i Wspólnicy sp.k. zatrudni adwokata/radcę prawnego lub aplikanta/osobę po tegorocznym egzaminie zawodowym do obsługi bieżących spraw prowadzonych przez kancelarię na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Forma zatrudnienia B2B lub umowa zlecenie, 4-5 dni w tygodniu.

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy w kancelarii, w sądzie lub prokuraturze
  • umiejętność redagowania i sporządzania pism procesowych
  • umiejętność przygotowywania projektów umów i opinii prawnych
  • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferujemy przyjazną atmosferę pracy, wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: izabela.kawecka@grupastrategia.com z opisem w tytule „Rekrutacja”, opatrzonych klauzulą o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu”. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in.  imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub ze względu na ich niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich podanie będzie konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.”

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Post wygasa: 15.07.2022