Radca prawny nawiążę stałą współpracę z Adwokatem w zakresie wykonywania zadań około windykacyjnych

Radca prawny Bartosz Znojkiewicz nawiążę stałą współpracę z Adwokatem w zakresie wykonywania zadań około windykacyjnych – wsparcia skutecznej windykacji (postępowań egzekucyjnych).

Praca zdalna nie jest przewidziana.

Zakres zadań: analiza akt procesowych i umów zawartych z dłużnikami, analiza i przystępowanie do przejmowanych postępowań sądowych, uzyskiwanie niezbędnych danych oraz prowadzenie postępowań m. in. w zakresach: ustanawiania kuratorów, stwierdzania nabycia spadków po dłużnikach, przymusowego podziału majątku wspólnego małżonków, znoszenia współwłasności nieruchomości, doręczeń za pośrednictwem komorników, postępowań wieczystoksięgowych (w szczególności hipoteki i uzgodnienia stanu prawnego), klauzulowych (w tym uzyskiwanie dalszych tytułów lub ponownych tytułów w miejsce utraconych oraz ETE) oraz upadłościowych (zgłaszanie wierzytelności oraz monitoring postępowań).

Konieczne doświadczenie w ww. zakresach zadań.

Mile widziane doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości i regulacji dotyczących możliwego przeznaczenia.

Wymagania: rzetelność, skrupulatność i drobiazgowość.

Zapewniam: miejsce do realizacji/wykonywania współpracy, niezbędne narzędzia, stałą współpracę oraz ciekawy zespół.

Forma współpracy i wysokość wynagrodzenia – do uzgodnienia.

Biuro kancelarii mieści się w pobliżu pl. Unii Lubelskiej.

Współpraca w zasadzie od zaraz.

Zainteresowanych Adwokatów uprzejmie proszę o przesłanie CV lub krótkiego listu motywacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia współpracy na adres e-mail: bznojkiewicz@kancelaria-znojkiewicz.pl.

Zastrzegam kontakt z wybranymi osobami.