ORA Warszawa

Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka poszukuj osoby na stanowisko: Prawnik

Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów biznesowych, spełniające najwyższe profesjonalne standardy. Jeżeli chcesz do nas dołączyć – aplikuj.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Prawnik

Zakres zadań:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych Klientów kancelarii we współpracy z Zespołem adwokatów oraz radców prawnych,
 • przygotowanie projektów pism, opinii prawnych, dokumentów korporacyjnych oraz umów,
 • zastępstwo procesowe,
 • aktywne merytoryczne wsparcie prawników kancelarii.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej, przy obsłudze klientów biznesowych lub jako prawnik wewnętrzny w firmie budowlanej lub deweloperskiej
 • praktycznej znajomości prawa cywilnego i gospodarczego
 • znajomości procedury cywilnej;
 • znajomość procedury administracyjnej i prawa nieruchomości będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności tworzenia i opiniowania umów oraz formułowania pism procesowych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania, wielozadaniowości, dobrej organizacji pracy, zaangażowania w wykonywane zadania.

Oferujemy:

 • atrakcyjne modele wynagrodzenia, bez ograniczenia górnej kwoty
 • zatrudnienie w oparciu o uzgodnioną formę współpracy,
 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego w obszarze obsługi prawnej biznesu,
 • stabilne zatrudnienie i możliwość stałej współpracy z prężnie rozwijającą się firmą,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym energicznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@dwadwokaci.com, w tytule maila wpisując numer referencyjny: Pr/DW/02/04/2021

 

Do załączonego CV proszę dołączyć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesyłanej aplikacji i załączonych dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko prawnika Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie. Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli zostaną niezwłocznie usunięte i nie wezmą udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli życzy sobie Pani / Pan, abyśmy zachowali Pani / Pana dokumenty aplikacyjne także na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o dołączenie również następującej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych przez Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka. na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowisko prawnika lub stanowiska pokrewne”. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia którejkolwiek z powyższych zgód. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka  z siedzibą  w Warszawie (00-764 Warszawa) przy ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, posiadająca NIP: 7431832743 oraz REGON: 280623899 (dalej jako „Administrator”). Pani / Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych Administrator przetwarzał będzie do celów rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do momentu jej cofnięcia, zakończenia procesu rekrutacji lub – jeżeli wyraził(a) Pan / Pani zgodę na przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokumenty aplikacyjne zostały złożone. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane także w celu zawarcia umowy, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak firmy księgowe bądź podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, prostowania tych danych lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  W celu wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail kancelaria@dwadwokaci.com lub drogą pocztową na adres: Łukasz Dubicki Kancelaria Adwokacka, ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 76, 00-764 Warszawa. Podanie danych osobowych do celów rekrutacji jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

 

Post wygasa: 18.06.2021