Carrefour Polska Sp. z o.o. poszukuje adwokata do zespołu nieruchomości

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżącą obsługę prawną spółki w obszarze nieruchomości;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami (m.in. najmu, dzierżawy, sprzedaży) w ramach których oczekiwana jest umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji o przyjętych rozwiązaniach prawnych wobec dostrzeżonych potencjalnych ryzyk
 • wsparcie spółki w prowadzeniu spraw administracyjnych przed organami i sądami;
 • wykonywanie innych powierzonych zadań, w tym doradztwo prawne pozostałym działom spółki

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień adwokata od co najmniej 3 lat
 • co najmniej 3 letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w kancelarii lub w dziale prawnym w zespole zajmującym się obsługą z zakresu nieruchomości
 • dobrej organizacji pracy i umiejętności prowadzenia kilku projektów jednocześnie
 • dużej samodzielności i skrupulatności
 • umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywności
 • znajomości języka angielskiego
 • doświadczenie w zakresie analizy klauzul komercyjnych na rynku nieruchomości będzie dodatkowym atutem
 • mile widziana znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego począwszy od projektu po realizację inwestycji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV adres: rekrutacje_dzialprawny@carrefour.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej „Carrefour Polska” lub „administrator”).
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem  801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
 5. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności art. 221 1 Kodeksu pracy – związanych z procesem rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO]. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podstawę prawną ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona (poprzez przesłanie dokumentu cv do administratora) zgoda – tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 6. przyszłych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w tym zakresie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO
 7. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Carrefour Polska usługi wspierające procesy rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – do momentu wycofania tej zgody ale w każdym przypadku nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przekazania cv. Okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 10. Każda z wyrażonych zgód może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu określonym w pkt 4 lit. c powyżej oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Post wygasa: 22.01.2022