17.08.2021 /

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

Warszawa, 11 sierpnia 2021 r.

 

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

  1. Sekcji  1. podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przebywać na terenie obiektu, w którym jest przeprowadzany egzamin oraz kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu.
  2. Sekcji  2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
  3. Sekcji  3. wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych.
  4. Sekcji  4.wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.
  5. Sekcji  5. wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

W załączeniu tekst pełny