16.06.2020 /

Zmiana pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, dotyczącej organizacji egzaminu adwokackiego, uprzejmie informujemy, że zmianie uległ pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020 r. dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym. W komunikacie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z dnia 2.06.2020, zawierającym wyciąg z wytycznych MS i GIS, odpowiednikiem pkt 3.5 pełnego tekstu wytycznych jest punkt oznaczony jest nr 3.2.

Zmiany tej dokonano w związku z zastrzeżeniami firm zapewniających obsługę informatyczną podczas egzaminu odnośnie do zasad dezynfekcji sprzętu komputerowego przeznaczonego do wspólnego użytku zdających.

 

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem pkt 3.5 wytycznych:

3.5 [*][!] W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do kosza. O powyższym zaleceniu należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „obowiązkowe: dezynfekcja dłoni i noszenie rękawiczek”). Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu. „